Jesienne wędrówki w Pieninach

Pieniny noclegi biorąc pod uwagę wysokość i powierzchnię nie są wielkim pasmem górskim, ale cechują się niepowtarzalnym krajobrazem oraz wyjątkowym bogactwie kulturowym i przyrodniczym. Krajobraz to mozaika przenikających się ekosystemów naturalnych i powstałych w wyniku działalności człowieka.

Na granicy Wewnętrznych i Zewnętrznych Karpat Zachodnich rozciąga się pas skałek wapiennych często porozrywanych i niknących w głębi ziemi. Najbardziej wyróżniający się fragment tego pasa tworzy niewielką grupę górską zwaną Pieninami. W granicach Polski Pieniny domki ciągną się na długości około 35 km przy szerokości dochodzącej do 6 km. Od południa graniczą z Magurą Spiską, a od północnego zachodu z Kotliną Nowotarską. Od północy otaczają je Gorce i Beskid Sądecki, stanowiący również ich wschodnią granicę. Przez Pieniny przepływa rzeka Dunajec, dzieląc je na trzy części: Pieniny Spiskie, Pieniny pokoje gościnne Właściwe i Małe Pieniny. Krajobraz kulturowy to element , który zdecydowanie wyróżnia Pieniny spośród innych pasm górskich. Stanowi go mozaika łąk, pól uprawnych i lasów. Dopełnieniem są jasne wapienne ściany skalne, niewielkie skałki i wąwozy. Kształtowany przez stulecia jest przykładem równowagi między działalnością człowieka a otaczającą go przyrodą. Każda z trzech części pasma ma swój niepowtarzalny charakter, jednocześnie zachowując główne cechy pienińskiego krajobrazu.

Pieniny pensjonaty Spiskie biegną od przełomu Białki między Kramnicą (688 m n.p.m.) i Obłazową (670 m n.p.m.) w kierunku Niedzicy. Stanowią jednolity grzbiet z kulminacją na górze Żar (833 m n.p.m.). Wyjątek w rzeźbie stanowią Zielone Skałki, które stromymi ścianami opadały niegdyś do Dunajca, a obecnie są częściowo zatopione przez wody zbiornika czorsztyńskiego. Ten interesujący pod względem geologicznym i przyrodniczym fragment Pienin Spiskich był dawniej rezerwatem, teraz należy do Pienińskiego Parku Narodowego. Większą część grzbietu Pienin Spiskich porastają lasy, a tereny niżej położone użytkowane są rolniczo jako pola, łąki i pastwiska, chociaż w ostatnich latach przybywa nieużytków.

Pieniny agroturystyka Właściwe znajdują się w centralnej części pasma między Czorsztynem a Szczawnicą, obejmując masyw Trzech Koron z najwyższą Okrąglicą (982 m n.p.m.). Stanowią najciekawszy pod względem krajobrazowym i przyrodniczym fragment pasma. Północne stoki łagodnie opadają do doliny Krośnicy, natomiast od południa rzeźbę urozmaicają strome zbocza i liczne wapienne ściany skalne. Dodatkowo walory krajobrazowe wzbogaca dolina Dunajca, w której pomiędzy Sromowcami Niżnymi a Szczawnicą rzeka przeciska się przez góry, tworząc malowniczy przełom. Znajdują się tutaj wyjątkowe miejsca widokowe, z najczęściej odwiedzanymi przez turystów Okrąglicą i Sokolicą (747 m n.p.m.). Ta pierwsza olśniewa panoramą otaczających Pieniny pasm górskich, natomiast szczyt Sokolicy stanowi miejsce, z którego w pełni można podziwiać przełom Dunajca. W Pieninach Właściwych elementy krajobrazu kulturowego są najbardziej wyraźne. Niestety, wraz z pojawianiem się nowych źródeł dochodu rolnictwo zaczyna mieć coraz mniejsze znaczenie. W konsekwencji powstaje więcej nieużytków i tym samym powoli zanika charakterystyczny dla Pienin rozłóg pól. Ubywa miejsc, gdzie można podziwiać wąskie, długie pola orne z różnymi uprawami, poprzedzielane miedzami i kośnymi łąkami. Te ostatnie szczególnie atrakcyjnie wyglądają ze złożonymi na ostrewkach kopkami siana. Wyżej położone, kolorowe pienińskie łąki dla zachowania swojego charakteru wymagają regularnego koszenia. Zabieg ten na gruntach Skarbu Państwa realizuje Pieniński Park Narodowy, natomiast łąki prywatne użytkowane są przez właścicieli w coraz mniejszym stopniu.