Biłgoraj

 

Biłgoraj jest miastem w południowej części województwa lubelskiego. Miasto znajduje się na wschodnim skraju jednej z bezleśnych wysp Puszczy Solskiej, której lasy otaczają je głównie od strony północnej i wschodniej.Biłgoraj jest miastem w południowej części województwa. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa zamojskiego.
Pod względem odległości od głównych miast regionu, Biłgoraj znajduje się ok. 90 km na południe od Lublina, a ok. 75 km na północny wschód od Rzeszowa.
Przez Biłgoraj przepływają cztery rzeki, które należą do  dorzecza Wisły. Są to: Biała Łada, Czarna łada, Osa , Próchnica. Miasto leży na terenie bagienno-piaskowym, które niestety są mało przydatne dla rolnictwa gleby bielicowe. Biłgoraj został założony jako prywatne miasto w 1578 roku dzięki staraniom Adama Gorajskiego. Prawa miejskie nadał mu król Stefan Batory w przywileju lokacyjnym wydanym we Lwowie 10 września 1578 roku.  Po upadku powstania styczniowego, w 1864 roku Biłgoraj został sprzedany rządowi rosyjskiemu i zaczął pełnić funkcję miasta powiatowego. Od początku miasto miało charakter rzemieślniczy. Rozwijało się tu sitarstwo, któremu sprzyjał teren piaszczysto-lesisty, o słabych glebach oraz duża ilość rzemieślników.  W maju 1940 roku na terenie Generalnego Gubernatorstwa władze niemieckie rozpoczęły działania mające na celu likwidację polskiej inteligencji. Akcja ta nosiła kryptonim „AB”. W listopadzie 1942 roku utworzono getto, w którym znalazła się ludność żydowska. Zlikwidowano je w 1943 roku

Zabytki jakie można tu spotkać to : późnobarokowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, wzniesiony w latach 1732–1755 w miejscu dawnego zboru kalwińskiego;
Warto również wspomnieć o kapliczce Matki Boskiej z 1699 roku .Cmentarz rzymskokatolicki z 1787 roku a najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z 1807 roku.  Co roku przybywają tu tysiące wczasowiczów. To co ich przyciąga to cisza , spokój. Dla aktywnie spędzających czas można polecić szlak: Bobrowy (czerwony szlak)
Korytków Duży – Siedem Chałup – Cybulne Góry – Gościniec Janowski – Andrzejówka – Bukowa – krzyż św. Huberta – Gromada – Kopina Góra – Korytków Duży. Ma długość około 27 km. prowadzi leśnymi drogami Kompleksu Promocyjnego Lasów Janowskich i Puszczy Solskiej.
Warto tu przyjechać , dla samego odpoczynku.