Sudety

Sudety to rozległy łańcuch górski przechodzący przez północną część Czech, południowo-zachodnią część Polski i nachodzi na fragment Niemiec. Pasmo dzieli się na najwyższe Sudety Zachodnie, Sudety Środkowe oraz wschodnie a także Przedgórze Sudeckie. Nazwa regionu pojawiła się po raz pierwszy już w II wieku w Grecji, na mapie powstałej z rąk astronoma Klaudiusza Ptolemeusza, jednak zdania naukowców odnośnie pochodzenia nazwy są podzielone. Baza turystyczna Sudetów przed wojnami była silnie rozwinięta, jednak została zniszczona wraz z końcem II wojny światowej. Ze względu jednak na walory przyrodnicze i historyczne infrastruktura turystyczna jest odnawiana i już dzisiaj Sudety mają wiele do zaoferowania odwiedzającym je gościom.