Ścieżki edukacyjne Babiogórskiego Parku Narodowego

Na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego zostało wytyczonych kilka ścieżek edukacyjnych, które mają za zadanie przybliżyć walory przyrody babiogórskiej, formy i metody jej ochrony, jak również kulturę, tradycje oraz architekturę budowlaną Górali Babiogórskich, a także historię turystyki babiogórskiej. Zawoja noclegi

Pierwszą z nich jest ścieżka Echa pierwotnej puszczy karpackiej. Trasa ścieżki wiedzie w większości po terenie Babiogórskiego Parku Narodowego, skrajem Kniei Czatożańskiej. Pozwala zapoznać się ze zbiorowiskami roślinnymi występującymi na terenie pierwotnej puszczy karpackiej, ale także ze zbiorowiskami na terenach ukształtowanych przez działalność człowieka. Trasa biegnie z Zawoi Czatoży przez przełęcz Jałowiecką, Halę Czarnego, Fickowe Rozstaje, obok Czarnej Cyrhli do Zawoi Czatoży. Zawoja pensjonaty

Kolejna jest ścieżka: Śladami Wawrzyńca Szkolnika dająca możliwość zaznajomienia się z charakterystycznymi elementami architektonicznymi budownictwa Babiogórców i historią turystyki pod Babią Górą. Została nazwana imieniem Wawrzyńca Szkolnika, popularyzatora oświaty i turystyki w Zawoi, który był pierwszym przewodnikiem babiogórskim. Ścieżka przebiega przez Zawoję Markową, skansen im. Józefa Żaka na Markowych Rówienkach, obok trzech piwniczek i dzwonnicy loretańskiej w Zawoi Czatoży. Zawoja pokoje gościnne

Następna w kolejności to ścieżka:m Jak chronimy babiogórską przyrodę. Babia Góra dzięki wyjątkowym walorom przyrodniczym objęta jest najwyższą formą ochrony w naszym kraju jaką jest park narodowy. O występujących formach ochrony przyrody na Babiej Górze i metodach jej ochrony jak również o rezerwacie Biosfery Babia Góra i innych formach ochrony, dowiemy się podczas wędrówki ścieżką „Jak chronimy babiogórską przyrodę”. Ścieżka przebiega z Zawoi Markowej przez Stary Groń, obok „Buka Kawulaków” i cmentarza do Zawoi Wilcznej. Zawoja domki

Bardzo znana jest również ścieżka Doliną Rybnego Potoku. Ścieżka daje możliwość zaznajomienia się z zamieszkującymi tereny BgPN ssakami, ptakami, rybami, płazami i gadami. Dowiadujemy się również o roślinności przypotokowej jak również o sukcesji wtórnej oraz o oczyszczalniach biologicznych. Zawoja wille